1. Bir iskelet sisteminin ;

I- Vücutta bulunma yeri

II- Köken olan embriyonik tabaka

III- Kasların iskelete bağlanma biçimi

Gibi özelliklerden hangileri onun iç veya dış nitelikli olduğunu belirler?
I
II
III
II-III
I-II-III

2. Bir petr kutusu içerisine  aktin ve miyozin lifleri içeren kas lifi konmuştur.

Aktin miyozin liflerinin kasılması için aşağıdakilerden hangisi petr kutusuna konulmalıdır?

I- ATP II- Ca , Mg III- Glikoz IV- Glikojen
I-II
II-III
III-IV
I-IV
II-IV

3. Kas kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisi sürekli artmaz yada azalmaz?
ATP
Glikoz  
Glikojen
Laktik asit 
H2O

4. Bir kasa uyartının verildiği andan itibaren meydana gelen kasılmanın bazı evreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Bu evrelerde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
I. evrede A bandının boyu değişmez. 
II. evrede glikoz miktarı azalır.
III. Evrede A bandı kaybolur.
II. evrede CO2 oranı artar.
III. Evrede I bandı genişler.

5.Bir antagonist kas çiftinden birisinde H bandının kısalıyorsa, diğer kasta aşağıdaki değişmelerden hangisinin gözlenmez?
A bandında değişiklik olmaması
I bandının uzaması
Aktin çubuklarının birbirine yaklaşması
Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması
Sarkomerin uzamaya başlaması

6.Aşağıdakilerden hangisi dış iskeletin temel özelliklerinden değildir?
Organizmayı korur
Büyümeyi engeller
Zaman zaman değiştirilir
Dokusal oluşumuna sahiptir
Su kayıbını önler

7. Aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda görülen iç iskeletin temel özelliklerinden değildir?
Hareketi engellemez
Dokusal oluşuma sahiptir
Su kayıbını engeller
Büyümeyi engellemez
Mineral deposu ödevi görür

8.Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklerde boyca büyümeyi sağlar?
Periost
Kıkırdak doku
Süngersi kemik dokusu
Sıkı kemik dokusu
Havers sistemi

9. Bir canlı anatomik ve morfolojik olarak incelendiğinde ;

   I- Kalsiyum tuzlarını depo etme

  II- Kemik ve kıkırdak hücrelerini bulundurma

 III- Vücut dışında sert bir kabuk taşıma

 IV- Akyuvar ve alyuvar oluşturan ilik bulundurma

Gibi özelliklere sahip olduğu gözleniyor.Bu gözlemlerden hangilerine bakılarak canlının iç iskelete sahip olup olmadığı kesin olarak kanıtlanabilir?
I
I-II
II-III
II-IV
I-II-IV

10.      I- İmpulsun oluşması

          II- Asetilkolin  salgılanması

         III- ATP hidrolizi

Kas kasılması sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
I-II-III
I-III-II
II-I-III
II-III-I
III-I-II

Toplam puan=
Doğru yanıtlar:

ayxmaz/www.lisebiyoloji.com