Aktif taşıma
Amitoz bölünme
Biyoteknoloji
Deplazmoliz
DNA eşlenmesi
DNA bağları
Büyük-Küçük dolaşım
Madde ve Enerji akışı
Embriyo kesesi oluşumu
Dehidrasyon-Hidroliz
Fotosentez hızının ölçülmesi
Fotosentez
Gen yapısı
Salgı bezleri-Hormonlar ve Görevleri
Kalp çalışmasının sinirsel kontrolü
Bitki kökleri ile su ve mineral alınımı
Bakteride konjugasyon
Kulak-Kohlea yapısı ve işitme
Hücre içi sindirim
Mitokondri-Elektron taşıma sistemi (ets)
Protein sentezi
Sinaps
Su döngüsü
Pasif taşıma
Taşıyıcı proteinler
Virüs yapısı
ATP sentetaz
Kalıtsal bilgi (DNA molekülü yapısı)
Kalıtsal bilgi
Mayoz
Osmoz
Prokaryot ve Eukaryot hücreler arasındaki farklar
Rotasyon ve Sirkülasyon olayı
Glikoz emilimi
Zar sistemi organelleri
m-RNA ve Protein sentezi
Azot döngüsü
Bitkilerde madde taşınımı
Deniz analarında üreme
Polarizasyon
Kalp kısımları
Karbon döngüsü
İmpuls iletimi (Miyelinli ve Miyelinsiz nöronlarda)
Bitkilerde su taşınımı
Hücre kısımları
Alvoler oda ve gaz alış-verişi
Bitkisel hücre kısımları
Ekosistem
Bağışıklık
Endositoz
Bitkilerde madde taşınması
Işık evresi reaksiyonları (Fotosentez)
Basit fotosentez
Göz kısımları
Hayvansal hücre kısımları
Hücre döngüsü
Kalp kısımları
Kan grubu tespiti
Kanın tek yönde hareketi
Karayosunlarında üreme
Alglerde üreme
Monohibrid kalıtım çalışma
Böbrek yapısı ve çalışması
Protein sentezi
Protein sentezi
Soluk borusu ve silli epitelin görevi
Stomaların açılıp kapanması
Madde taşınımı
Monohibrid kalıtım
Sinir hücresinde impuls
Kas kasılması
Açık tohumlularda üreme

 

ayxmaz