LİNK

 

YENİ

 

NOT

 

BAĞLANTILAR

 

ARKAEBAKTERİ

GENEL ÖZELLİKLER
1.Zorlu koşullarda yaşayan (denizaltı volkanik bacalar, asitli, sıcak, tuzlu su )
2.Özellikleri bakımından eubakteri ve eukaryot canlılardan farklı
3.Prokaryotik
4.tek hücreli
5.eşeysiz üreyebilen
6.Özgün metabolik aktivitesi olan bir canlı grubudur yapIsal Özellikler

YAPISAL ÖZELLİKLER
Hücre Duvar :Hücreyi korur ve şekil veriyor
Hücre zarı   :Hücrede  madde alış verişi ve hareketi düzenleye içerdiği enzimlerle ve özel proteinlerle ATP üretimini sağlar
Sitoplazma :DNA, ribozom ve organik bileşikler için gerekli ortam ile yaşam süreçleri gerçekleştirmek
DNA          :Genetik bilgileri geçmiş nesillere taşır.Yaşamsal olayları yönetir
Plazmid     :Bazı genlerin genetik rekombinantlarını taşır
Kapsül       :Hücreyi korur , diğer hücrelere ve yüzeyler bağlamaya yardımcı olur
Endospor   :Ağır çevre koşullarına (ısı veya kuraklık) karşı hücreyi korur
Pilus (Pili) :Başka hücre ve yüzeylere  bağlama ayrıca diğer hücrelerle gen alış verişini gerçekleştirir (Konjugasyon)
Flagellum   :Hücrenin aktif hareketini sağlar

extremofil:Aşırı ortamla uyum sağlamış bu prokaryotlara Extremophiles adı verilmiştir:

 • thermophiles; Yüksek sıcaklıklarda yaşar
 • hyperthermophiles ; Çok yüksek sıcaklıklarda yaşarlar , (mevcut kaydı 121 ° C);
 • psychrophiles; Soğuk ortamlarda yaşar (Antarktika gibi) 4 ° C' en iyi yaşam ortamlarıdır
 • halophiles; Çok tuzlu ortamlarda yaşar (ölü deniz)
 • acidophiles; Düşük pH ortamlarda yaşar (pH 1 de yaşar ve pH 7 de ölür);
 • Alkaliphiles; Yüksek  pH değerlerinde yaşar
 • Habitata bağlı 3 gruba ayrılır
 1. methanogens
 2. thermoacidophile
 3. halophiles

Metanogen

 • Oksijensiz ortamlarda yaşarlar
 • ATP sentezlemek için CO2 ve H2 kullanırlar ve Metan üretirler
 • Bataklık, kanalizasyon arıtma tesisleri, hayvan sindirim sistemi içinde bulunurlar
 • Herbivor canlılarda (inekler için) selüloz sindirimini sağlarlar
 • Metan gazı veya bağırsak gazı (metan) üretirler
 • 4h 2 + CO 2 -> CH 4 + 2H 2 O

Halofil

 • Çok tuzlu su ortamlarında yaşarlar  
 • Deniz, Büyük Tuz Gölü, vb
 • Bacteriorhodopsin ile ışık enerjisinden ATP (enerji) üretir

Termofil

 • Aşırı sıcak (110 00 C) ve asidik (pH 2) su ortamlarında yaşar
 • Volkanik bacalarda ve kaplıcalarda bulunan sıcak sularda, okyanus zeminindeki asitli  ve kaynar su sızıntılarında bulunurlar

 

DİĞER CANLI GRUPLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

1-Halobacteriumlarda bacteriorhodopsin (mor renkli) adlı Işığa duyarlı ,rengini ve kimyasal enerjisini sağladığı pigment içerir. Bacteriorhodopsin hücre zarının dış kısmına  proton pompalar. protonların geri akışı hücrenin enerji kaynağıdır olan ATP sentezinde kullanılmaktadır

2- Çoğu arkae tRNA ve rRNA genlerinde arkaelere has intronlar bulunur ki bunlar ve eukaryotik intronlara, ne de bakteriyel intronlara benzer.

3- bakteri ribozomları bazı kimyasal inhibitörlere duyarlıdır ancak arkae bakteri ve Eukaryotik  ribozomlar bu maddelere duyarlı değildir. Bu özellik Arkae ve eukaryot arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir.

4-Moleküler biyolojide temel rolü olan genetik transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları bakterilere pek benzemeyip, çoğu bakımdan ökaryotlara benzemektedir. Örneğin arke translasyonu eukaryotik-benzeri başlatma  ve uzatma faktörleri kullanır, transkripsiyonda eukaryotlardaki gibi TATA-bağlanma proteinleri rol oynar.

5-Tüm bakteri hücre duvarlarının kimyasal yapısı peptidoglikan dır. Ancak Arkae  hücre duvarları, bu bileşiği içermez. Aynı şekilde, arkaelar  selüloz , kitin de üretmezler .Arkaebakterilerde hücre duvarı kimyasal yapısı proteinden oluşur.

6-Arkaea diğer canlılar arasındaki en önemli fark hücre zar yapısındadır.Tek tabakadan oluşması ayrıca  kimyasal farklılıklar yapısında çarpıcı farklar bulunur.Bu yapı zorlu koşullara uyumun gereği olduğu varsayılır.


Arkaebakteri  zarı ile diğer hücre zarları arasında dört temel fark:


1-gliserol yapısı 
2- eter bağlantı,
3- isoprenoid zincirleri 
4- tarafından zincire dallanma.


5-Arkaebakteri eşeysiz süreci ikiye bölünme şeklinde çoğaltabilir. Bu işlem sırasında, bakteriyel DNA kendini eşler. Hücre zarı iki DNA yı ve sitoplazmayı ikiye ayırır ve organizma iki yeni hücreye bölünür. Bazı türler her 20 dakikada bir bölünür.Eşeyli üreme görülmez.