linkler

 

Not

 

yeni

 

baĞlantIlar

 

Genel Özellikleri

 • Prokaryotturlar
 • Enzim sistemleri bulunur,özgün metabolizmaları vardır.
 • Nucleus ve zar sistemlerine ait organeller bulunmaz.
 • yönetici molekülü DNA dır ve nuclear alanda çıplak olarak bulunur.
 • Protein,yağ ve karbonhidrat içeren hücre çeperi vardır.
 • Bazılarında kapsül bulunur.
 • Sitoplazmada :DNA,RNA,ribozom,poliribozom,glikojen,yağ   damlaları
 •  bulunur.
 • Hücre zarı kıvrımlarından oluşmuş mesezom ve tilakoid taşıyanlar vardır.
 1.       Mesezom:oksijenli solunum Enzimleri taşırlar.
 2.       Tilakoid:klorofil taşırlar.
 • Flagellum(kamçı) taşıyanlar  aktif hareketlidir.
 • Tek veya koloniler halinde yaşarlar. 

 

1-Şekillerine göre:

 • Yuvarlak(coccus)                                    
 • Çubuk(bacillus)                                                  
 • Virgül(vibriyon)                                             
 • Spiral(spirillim)   

2-Koloni oluşumuna göre

a)Monococcus         :Tekli hücre             

b)Diplococcus          :İkili, hücre             

c)Streptococcus       :Zincir şeklinde

d)Staphylococcus     :Üzüm salkımı şeklinde          

3-Gram boyama yöntemine göre   Bazı bakterilerde ceperin dışında ikinci bir hücre zarı bulunur. Bu tip bakteriler gram boasıyla boyanmalar ve gram negatif olarak adlandırılırlar.

 

 • a)Gram pozitif:boyanabilen                                   
 • b)Gram negatif:boyanmayan  

4-Solunum biçimlerine göre

a)Aerobe bakteriler:oksijen seven

b)Anaerobe bakteriler:oksijensiz ortamda yaşayanlar

c)Fakültatif anaerop  :hem oksijenli hem oksijensiz ortamda  yaşar

5-Beslenme biçimlerine göre

a)Hetotrof bakteriler:Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan bakteriler.

1-Saprofitler:Sindirim enzimleri vardır.Hücre dışı sindirimle bitki ve hayvansal

 artıklarla beslenirler.Doğada madde döngüsü için önemlidirler.

2-Parazit-patojen :Sindirim enzimleri yoktur.Besinlerini diğer canlıların

vücudundan hazır olarak alırlar.

3-Mutualist : Başka canlıların vücudunda yaşarlar. Bu birliktelikten her iki

 canlıda fayda sağlar.

4-Kommensal:Başka canlıdan  faydalanır  diğer canlı  bundan fayda veya

 zarar görmez.                     

 

b)Ototrof bakteriler:İhtiyaç duydukları organik besinlerini kendileri

 sentezlerler.

1-Fotoototroflar:Tilakoidlerindeki klorofilleri sayesinde ışık enerjisinden

 faydalanarak organik besinlerini üretebilen bakterilerdir.

 2-Kemoototroflar:Kuvvetli oksidasyon enzimleriyle inorganik maddeleri

oksitleyerek ürettikleri enerji ile organik besin sentezleyen bakterilerdir.

6-Bakterilerde üreme

a-Eşeysiz üreme

Bakteri hücresi ortam şartları uygun olduğunda mitoz bölünmeyi andıran

(Fissyon bölünme) bölünme ile hızla coğalır.

b--Eşeyli üreme:

1-Konjugasyon:Karşılıklı gen alış verişi şeklinde gerçekleşir

2-Transformasyon:Ortamda farklı özellikte bakteri geninin alınışı ile

 gerçekleşir

3-Transduksiyon:Bakteri virüsleri aracılığı ile farklı bakteri genlerinin alınışı

 ile gerçekleşir     

NOT:Bakteriler hızlı üreme yeteneğine sahip canlılardır.  

Üreme hızını düşüren faktörler şunlardır :                                  

 • 1-Besin azalması                                                                    
 • 2-Metabolik artıkların artması                                                   
 • 3-ph değerlerinin değişmesi                                               
 • 4-Susuzluk                                                           
 • 5-Antibiyotikler                                  
 • 6Yüksek ve düşük ısı                                                                        

                                                                                                

Endosporlar:

Bakterilerde görülen endospor oluşumu üreme  amaçlı değil olumsuz çevre

 koşullarına dayanabilmek içindir.                                                                   

 • 1-Sindirim enzimlerine                                                          
 • 2-Düşük ve yüksek ısıya (Belirli değerlerde)                                   
 • 3-Susuzluğa                                                                                     
 • 4-Besin azlığına                                                                                   
 • 5-Metabolik artıklara   karşı dirençlidirler.

Notlar

Bazı bakterilerde olan özellikler.

 • a-Kapsül oluşumu
 • b-Flagellum(kamçı)
 • c-Mesezom un olması
 • d-Tilakoidin olması
 • e-Endospor oluşumu

 

         Kamçı:                       aktif hareketi

         Mesezom:                  oksijenli solunumu

         Tilakoid(klorofil):        fotosentezi

         Sindirim enzimleri:      saprofit beslenmeyi

         Oksidasyon enzimleri: kemosentezi    gerçekleştiren yapılardır.     

 

 

Bütün bakterilerdeki ortak özellikler şunlardır

 • a-Hücre çeperi                              
 • b-Hücre zarı                                                           
 • c-Sitoplazma
 • d-Poliribozomların olması    
 • e-Depo besin olarak glikojen ve yağ damlalarının olması
 • f- DNA nın olması                                               
 • g-RNA ve ribozomların bulunması

Bakterilerin Önemi

 • 1-Antibiyotik üretiminde
 • 2-özel (İnsülin) protein üretiminde
 • 3-Fermantasyonda(Alkol üretimi)
 • 4-Keten-kenevir işlenmesinde yumuşak dokuların çürütülüp ayrıştırılmasında
 • 5-Mayalanmada(Yoğurt,Peynir  vb.)
 • 6-Tarımda biyolojik savaş
 • 7-Genetik çalışmalarda
 • 8-Canlılarda hastalıklara neden olarak ölüm,sakatlık ve ekonomik kayıplara neden olurlar.                                     

NOT:Anaerob bakteriler  oksijensiz solunumla  karbonhidrat parçalamalarına fermantasyon(Mayalanma),protein ve  amino asitleri parçalamalarına ise pütrifikasyon  (Çürüme) denir.