Balık Kimliklerini Belirleme Çalışması

 Omurga dikenleri yüzgeç üzerinde değil sırtta ayrı olarak
... 5
 3.  Tek sırt yüzgeci
... 6
 İki sırt yüzgeci
Gobius
4.  Ön sırt yüzgeci arka sırt yüzgecine benzer
Cottus
 Ön sırt yüzgeci arka sırt yüzgecinden daha küçük
 Trachinus
 5.  Vücut ince, Burun kalkık
 Spinachia
Vücut ince değil, Burun kalkık değil
 Gasterosteus
 6.  Ayrı kuyruk
... 7
 Sırt yüzgeci kuyruk ile birleştirilmiş
 Zoarces
 7. Vücut ince uzun ;ortadan girintili kuyruk
 Ammodytes
Vücut ince uzun değil; kuyruk düzgün
 Labrus

Balık (a) için:

Balık (b) için:

Balık (c) için:

Balık (d) için:

Balık (e) için:

Balık (f) için:

Sonuç   Doğru Soruda.
ayxmaz/biyoloji