lisebiyoloji Ki Kare Testi

Dihibrit çaprazlamalar için otomatik Kİ KARE tablosu:

İncelenen
Fenotip
(Sütun 1)
Gözlenen
Sayı
(Sütun 2)
Gözlenen
Oran
(Sütun 3)
Beklenen
Oran
(Sütun 4)
Beklenen
Sayı
(Sütun 5)
[Göz. - Bek. ]2
÷ Beklenen
(Sütun 6)
A-B-
9/16
T x 9/16 =
A-b-
3/16
T x 3/16 =
a-B-
3/16
T x 3/16 =
a-b-
1/16
T x 1/16 =
Toplam(T)
Sayı:
---------- ----------
Ki Kare Değeri:

 

ayxmaz 2010 lisebiyoloji

Not:Seçtiğiniz dihibrid kalıtımla ilgili gözlene sayıları tabloya girerek hesapla butonuna basınız.

Elde ettiğiniz Ki kare değerini, Ki Kare olabilirlik tablosundaki değerlerle karşılaştırarak yorumlayınız.

S.D (serbestlik derecesi)= n-1 den bulunur   n = grup (fenotip çeşit) sayısı

Örnek bu çalışma için n= 4 ve S.D = 4 - 1 =3 bulunur.

Ki Kare Olabilirlik Tablosu

Olumlu
(olasılık değeri)
Olumsuz
(Olasılık değeri)
S.D
p=.90
.70
.60
.50
.20
.10
.05
.01
1
.02
.15
.31
.46
1.64
2.71
3.85
6.64
2
.21
.71
1.05
1.39
3.22
4.60
5.99
9.21
3
.58
1.42
1.85
2.37
4.64
6.25
7.82
11.34
4
1.06
2.20
2.78
3.36
5.99
7.78
9.49
13.28