İnteraktif ÇalIŞmalar

 

DERSLERİN HIZLI EKİN VE DOYURUCU ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK MATERYALLER.

 

Bitki yapısı test
Ki-kare testi
Balık tür anahtarı