arŞiv

 

 

 

notlar

Bilim
Canlıların ortak özellikleri
Mineraller
Karbonhidratlar
Yağlar
Proteinler
Enzimler
DNA
RNA
Vitaminler
Hücre organelleri
Hücre zarı ve madde alış verişi
Arkebakteriler
Eubakteriler
Protistalar
Mantarlar
Bitkiler
Hayvanlar
Sınıflandırma
Selüloz sentezi
Enzim kullanım alanları
Endosimbiyoz
Hücre iskeleti
Koloniler