C

1) Chrysophyta (Eski Yunanca: Chrysos-sarı+Phyton-bitki): Sarı-kahverengi algler.

 

Ç

1) Çekinik (resesif) Genler (): Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda ya da "çift-doz"da olunca gösteren genlerdir.


2) Çevresel Direnç (): Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı.


3) Çomak (): Zoolojide özellikle donuk ışığa ve alaca karanlık beyaz görüntüye duyarlı olan retinanın çomak şeklindeki fotoreseptör hücreleridir.

 

ayxmaz