J

1) Jel (Latince: Gelare-Dondurmak): Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem.


2) Jeotropizma (Eski Yunanca: Geos-yer+Tropos-dönüş): Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.


3) Juvenil Hormonu (): Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.

 

 

ayxmaz