O

1) Odunlu Perennial Bitkiler (): İki yıldan çok yaşayan ve bir mantar tabakasıyla kaplı odunlu gövdeye sahip bitkiler. Çok yıllık odunlu bitkiler.


2) Oksidasyon (Yükseltgenme): Elektronlara bir atom ya da molekülden ayrılma işlemi.


3) Oksidatif Fosforilasyon (): Mitokondrilerin elektron taşıyıcı sisteminde, elektronların aktarılmasıyla bir arada yürüyen reaksiyonlar tarafından inorganik fosfatın, ATP'nin enerjice zengin fosfatına dönüşmesi.


4) Oksijen borcu (): Yoğun vücut çalışması sırasında kaslarda laktik asit birikimi.


5) Oksinler (Eski Yunanca: Auxe-artış): Uzama yoluyla bitki gelişmesini sağlayan hormona benzer maddeler.


6) Olfaktör (Latince: Olfacere-koklamak): Koklama işlemine ait.


7) Ommatidyum (Eski Yunanca: Omma-göz): Petek gözün, mercek ve retinası tam olan elemanlarından bir tanesi.


8) Ontogeni (Eski Yunanca: On-varlık,oluş+Gennan-meydana getirm): Bireysel bir organizmanın tüm gelişimsel geçmişi.


9) Onychophra (Eski Yunanca: Onyx-tırnak+Phoros-taşıyan): Ender bulunan, tropikal bölge de yaşayan tırtıla benzeyen hayvanlar. Yapı bakımından Annelida ve Arthropoda arasında geçittir. Bir Annelid gibi boşaltım sistemi, bir böcek gibi de solunum sistemi ve ucu çengelli kısa bacaklara sahiptir.


10) Oogenez (Eski Yunanca: Oon-yumurta+Genesis-üretim): Yumurtanın olgunlaşması.


11) Oogonyum (Eski Yunanca: Oon-yumurta+Gono yaradılış): Ovaryumdaki yumurtayı oluşturan öncül hücre, büyüyerek primer oositi yapar.


12) Operatör Bölgesi (): Operon denetimini açıklamak üzere ileri sürülen bir birlik. Operatör bölgenin operondaki yapısal genlere bitişik olup repressör moleküllerin bağlandığı DNA bölgesi olduğuna inanılır. Böylece bitişik operondaki genlerle m RNA sentezlenmesi durdurulur.


13) Operon (): Şifreleri tek bir m-RNA molekülüne yazılan tek bir repressör denetimindeki genler.


14) Orbital (Latince: Orbitalis-tekerlek izi): Yörünge. Bir elektronun atom çekirdeği çevresindeki dağılımı.


15) Organel (Eski Yunanca: Organon-organ): Hücrede özelleşmiş yapılardan birisi. Örneğin mitokondri, golgi aygıtı.


16) Organizatör (): Embriyonun bazı kısımlarını etkileyen ve onların histolojik ve morfolojik farklılaşmasını yöneten bir embriyo parçası.


17) Ortogenez (Eski Yunanca: Orthos-doğru+Genesis-üretim): Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme. Düz hatlı evrim.


18) Osel (Latince: Oculus-göz): Omurgasız hayvanların birçok farklı tipinde bulunan basit bir ışık resep törü. Nokta göz.


19) Osmoz (Eski Yunanca: Osmos-itme): İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında çözücü moleküllerin az yoğundan daha yoğun alana doğru geçmesidir.


20) Ototrofluk (Eski Yunanca: Autos-kendi+Trophis-Beslenmek): Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme.


21) Otozom (Eski Yunanca: Autos-kendi+Soma-vücut): Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çifti.


22) Ovul (Latince: Ovulum-küçük yumurta): Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan bir megasporangium.


23) Ovulasyon (Latince: Ovulum-küçük yumurta+Atus-ürün): Ovaryumun graaffolikülünde olgun yumurtanın atılması

Ö

1)Öğrenme (): Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç.


2) Ökaryotik (Eski Yunanca: En-iyi+Karyon-çekirdek): Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait.


3) Östaki Borusu (Bartolommeo EUSTACHİO, 16. yüzyıl İtalyan antomist): Kara omurgalılarının çoğunda farinks ile orta kulak boşluğu arasında uzanan işitme borusu. Timpanik zar üzerinde basınç dengelemesini sağlar.

 

 

ayxmaz